Chirurgia

stomatologiczna

Nie zatrzymuj zębów,
które zagrażają Twojemu zdrowiu!

chirirgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna to nie tylko zabiegi usuwania zębów.

To także eliminacja ognisk zapalnych, wsparcie leczenia zachowawczego i endodontycznego, odbudowa i regeneracja tkanek.

Przeprowadzamy zabiegi:

  • podnoszenie zatoki szczękowej (sinus-lift) metodą zamkniętą oraz otwartą
  • ekstrakcje zatrzymanych zębów oraz ósemek
  • resekcje korzeni
  • odsłanianie zatrzymanych zębów dla potrzeb ortodontycznych
  • augmentacja / rekonstrukcja kości z użyciem biomateriałów

Czy wiesz, że...

Chirurgia stomatologiczna wyłoniła się w drugiej połowie XIX w. jako podspecjalność stomatologii wymagająca przygotowania ogólnochirurgicznego. Jest jedną z dwóch specjalności stomatologicznych (obok ortodoncji) uzyskiwanych w Polsce, których wzajemne uznawanie przez kraje członkowskie Unii, zagwarantowane zostało w Traktacie Akcesyjnym. źródło: Wikipedia
źródło: Wikipedia