Implantologia

Ciesz się naturalnie wyglądającym
uśmiechem i komfortem.

Zabiegi-95

IMPLANTOLOGIA

Najlepsze rozwiązanie kliniczne aby przywrócić zdrowy i piękny uśmiech.

W przypadku braku pojedynczego zęba lub braków większej ilości zębów, najlepszym rozwiązaniem klinicznym aby przywrócić zdrowy i piękny uśmiech, jest zabieg implantacji czyli wszczepienia implantów. Dzięki temu pacjenci cieszą się naturalnie wyglądającym uśmiechem i komfortem podczas jedzenia, na co nie pozwala żadna inna metoda.

Implant zębowy zastępuje korzeń zęba, wyglądem przypomina śrubkę. Tytan, z którego jest wykonany wykazuje biokompatybilność z organizmem człowieka, czyli ma możliwość łączenia się z żywą kością w procesie tzw. osteointegracji. Implant stanowi fundament, na którym za pomocą łącznika umocowana jest korona protetyczna – sztuczny ząb.

Implanty przenoszą w naturalny sposób siły gryzienia na kość co przeciwdziała jej stopniowemu zanikowi. Inne rozwiązania (np. mosty czy protezy) na to nie pozwalają, co może z czasem prowadzić do niekorzystnej zmiany profilu twarzy.

Zastosowanie implantów nie wymaga szlifowania zębów sąsiednich jak to ma miejsce w procesie odbudowy braków zębowych z zastosowaniem mostu protetycznego.

Etapy leczenia implantologicznego

 • Diagnostyka i kwalifikacja do zabiegu – lekarz na podstawie badania klinicznego stanu zdrowia jamy ustnej oraz badań dodatkowych (m.in. badań RTG, tomografii komputerowej CBCT) ocenia możliwość uzupełnienia istniejących braków zębowych za pomocą implantów i dobiera najbardziej optymalną metodę.
 • Implantacja – umieszczenie implantu w kości –Lekarz implantolog w znieczuleniu miejscowym przygotowuje za pomocą specjalnego wiertła „łoże” i umieszcza implant w kości. Na tym etapie dla Pacjenta może zostać przygotowane tymczasowe uzupełnienie protetyczne braku zębowego przewidziane na okres gojenia się implantu.
 • Okres gojenia, zrastania się implantu z kością – trwa od 6 tygodni do kilku miesięcy w zależności od sytuacji klinicznej umiejscowienia implantu. Następnie implant jest odsłaniany i zakłada się na nim specjalny element (tzw śrubę gojącą) kształtującą otaczające go dziąsło.
 • Przygotowanie pracy protetycznej – nowa korona protetyczna jest przygotowywana we współpracy lekarza z laboratorium protetycznym. Praca protetyczna umocowana zostanie na implancie po zakończeniu procesu gojenia.
 • Umocowanie na implancie ostatecznej pracy protetycznej – osadzona na implancie ostateczna rekonstrukcja protetyczna pozwala uśmiechać się, gryźć i funkcjonować jak przed utratą zęba.
Implanty pozwalają na uzupełnienie:
 • pojedynczych braków zębowych – korona na implancie
 • braku kilku zębów – most na implantach
 • całkowitego bezzębia
 • uzupełniając braki proteza całkowitą na 2 implantach typu overdenture
 • uzupełniając braki protezą przykręcana na kilku implantach
 • uzupełniając braki mostami na 8 implantach w szczęce i/lub 6 w żuchwie

Implanty można stosować u pacjentów dorosłych w każdym wieku i z każdym problemem protetycznym. Implanty zawsze poprawiają komfort użytkowania prac, zarówno dla braków pojedynczych zębów jak i dla protezy w bezzębiu. Wszczepienie implantów jest inwestycją w przyszłość, w każdym momencie utraty zęba można wszczepić kolejny implant, a implanty ze sobą łączyć.

Czy wiesz, że...

Fenomen implantologii polega na tym, że organizm ludzki w żaden sposób nie odnajduje w tytanowym wszczepie cech ciała obcego, a tym samym nie wywołuje żadnej reakcji obronnej. Praktycznym skutkiem jest niczym nieskrępowane narastanie kości i połączenie z implantem. Dlatego też osoby, które poddały się wszczepieniu "sztucznego zęba" twierdzą, że stał się on integralną częścią ich organizmu, a obecność wszczepu jest tak naturalna jak posiadanie własnego, stałego zęba..
źródło: Dentonet.pl