REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH W NOWADENT DENTAL CLINIC

 

UMAWIANIE PACJENTÓW NA WIZYTĘ

Zajmujemy się wyłącznie leczeniem wcześniej zaplanowanym i omówionym z pacjentem na wstępnej konsultacji.Rejestrację wizyty można przeprowadzić osobiście w Recepcji Kliniki oraz telefonicznie pod numerem telefonu 731 269 852. Warunkiem dokonania rezerwacji terminu wizyty jest podanie telefonicznego numeru kontaktowego Pacjenta. Pacjenci zapisywani są przez wykwalifikowaną i doświadczoną rejestratorkę stomatologiczną w terminach zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Rejestratorka po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu szacuje ile czasu zarezerwować na wizytę. Na standardową wizytę przeznaczamy 30 minut, na wizytę endodontyczną (leczenie kanałowe) lub protetyczną do 120 minut. Pomiędzy przyjmowanymi pacjentami wymagane są 5-minutowe przerwy potrzebne do przygotowania stanowiska pracy. Na dzień przed umówionym terminem wizyty rejestratorka wysyła SMS do pacjenta w celu przypomnienia o wizycie oraz uzyskania potwierdzenia, że pacjent zgłosi się na leczenie. Jeżeli pacjent chce odwołać lub przełożyć termin wizyty zobowiązany jest do odesłania wiadomości SMS o treści „NIE”. Lekarz nie udziela konsultacji dotyczących wariantów leczenia przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu stomatologicznym w gabinecie (z wyjątkiem konsultacji i porad po zabiegu). W przypadkach wyjątkowych i uzasadnionych Rejestracja może odmówić umówienia Pacjenta na wizytę, jak również Lekarz może odmówić przyjęcia Pacjenta.

 

PIERWSZA WIZYTA

Na pierwszej wizycie poprosimy pacjenta o wypełnienie Kwestionariusza Zdrowia i zapoznanie się z regulaminem. Po konsultacji stomatologicznej lekarz przedstawi pacjentowi plan leczenia i wstępny kosztorys.

 

KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA PACJENTÓW

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Zależy nam na dobrej organizacji pracy Kliniki, szanujemy czas naszych Pacjentów i staramy się nie dopuszczać do opóźnień w ich przyjmowaniu. Niestety, czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi się przedłużają (nawet standardowego leczenia nie można precyzyjnie zaplanować w określonych ramach czasowych). Może się, więc zdarzyć, że kolejny Pacjent zostanie przyjęty z pewnym opóźnieniem, za co z góry przepraszamy i prosimy, aby Pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień. Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie pacjentów z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego w naszym gabinecie leczenia. Pozostałe osoby wymagające pilnej interwencji lekarskiej zapisujemy na najbliższy wolny termin lub na listę rezerwową.

 

LISTA REZERWOWA

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

 

ODWOŁYWANIE WIZYT

Rezerwacja terminu stanowi wiążącą umowę pomiędzy lekarzem dentystą a pacjentem.

Umówioną wizytę można odwołać bez konsekwencji do 24 godzin przed wyznaczonym terminem, z wyjątkiem wizyty przypadającej do godz. 12.00 w poniedziałek (lub inny dzień tygodnia następujący po dniu wolnym od pracy), którą to należy odwołać najpóźniej do godz. 15.00 w piątek (lub ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wolny od pracy). Sobota jest traktowana jako dzień wolny od pracy.
Ze względu na rezerwację czasu pracy Kliniki oraz efektywność i płynność przeprowadzanych zabiegów nieodbycie z winy pacjenta wizyty potwierdzonej telefonicznie, lub odwołanie wizyty w terminie krótszym niż 24 godz. jest równoznaczne z obciążeniem Pacjenta kwotą 50,00 PLN za każde 30 min zaplanowanego leczenie
W przypadku Pacjentów, którzy posiadają 3 lub więcej nieobecności na wizytach, Klinika zastrzega sobie możliwość odmówienia realizowania lub kontynuacji leczenia. Warunkiem przyjęcia i rezerwacji nowych wizyt jest wniesienie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł na konto, 2 dni robocze przed wizytą. (nr konta 16 1140 2004 0000 3302 8291 9246)
Prosimy o odwołanie wizyty 1 dzień wcześniej. Dzięki temu, inny Pacjent z listy rezerwowej lub z bólem / awarią / po urazie / wypadku będzie mógł skorzystać z tego zwolnionego w grafiku miejsca.

 

SPÓŹNIENIA NA WIZYTĘ

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty i mogą skutkować naliczeniem opłaty za odwołaną wizytę. Lekarz może przyjąć spóźnionego pacjenta tylko wtedy jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnień wizyt kolejnych pacjentów. Zakres zaplanowanej wizyty może ulec zmianie.

 

WIZYTY ENDODODONTYCZNE

Aby zarezerwować wizytę dłuższą niż 30 minut nowi pacjenci (tj. niekorzystający wcześniej z usług Nowadent Dental Clinic) zobowiązani są do uprzedniego wpłacenia bezzwrotnej, wliczonej w koszt planowanego zabiegu, opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 PLN. Jeżeli wizyta nie zostanie odwołana minimum 24 godz. wcześniej opłata nie podlega zwrotowi.

 

LECZENIE DZIECI

Przebieg wizyty
Personel naszego Centrum dokłada wszelkich starań, aby dzieci leczyć komfortowo i w przyjaznych warunkach. Najlepszym sposobem jest przyzwyczajenie dziecka do gabinetu i zapoznanie z personelem podczas wizyty adaptacyjnej. Pozwala to zminimalizować stres podczas kolejnych wizyt i ułatwia współpracę z lekarzem. Wizyta adaptacyjna trwa do 30 minut i jest zalecenia każdemu nowemu pacjentowi naszego centrum. Podczas tej wizyty lekarz przeprowadza z rodzicem/opiekunem szczegółowy wywiad medyczny.
W przypadku pacjenta pierwszorazowego oraz pacjenta powracającego po czasie dłuższym niż dwanaście miesięcy od ostatniej kontroli podczas wizyty będzie miał wykonane badanie stomatologiczne.
W trakcie kolejnych wizyt w gabinecie dentystycznym może przebywać z dzieckiem wyłącznie jeden rodzic/opiekun. Rodzic/opiekun będący na wizycie proszony jest o zajęcie miejsca wskazanego przez personel gabinetu.

Sedacja
Sedacja podtlenkiem azotu (gaz rozweselający) jest środkiem wymagającym specjalnego przygotowania. Na dwie godziny przed zaplanowanym zabiegiem nie wolno dziecku podawać jakichkolwiek napojów ani pożywienia. Jeżeli dziecko spożywało jadło lub piło w okresie 2 godzin przed zabiegiem musi on zostać odwołany. W takim przypadku opłata za odwołanie wizyty wynosi 100,00 PLN za każde zaplanowane 30 minut (za zarezerwowany czas lekarza, asystentki, higienistki i gotowość gabinetu). W przypadku, w którym dziecko zwymiotuje treścią pokarmową z widocznym niestrawionym posiłkiem (co oznacza, że niedawno jadło, a personel gabinetu nie został o tym fakcie poinformowany), do ceny wykonanych zabiegów leczniczych doliczona zostanie opłata za sprzątanie i dezynfekcję gabinetu w wysokości 200 PLN.

Współpraca pacjenta oraz odstąpienie od leczenia.
W zdecydowanej większości przypadków nawiązujemy współpracę z dziećmi i przeprowadzamy konieczne leczenie. Zdarzają się jednak przypadki dzieci niewspółpracujących. W takiej sytuacji przeprowadzimy 3 płatne wizyty (adaptacyjną/konsultacyjną i 2 przeznaczone na leczenie). Jeśli w tym czasie nie uda się przeprowadzić leczenia zaproponujemy inne metody, np. znieczulenie ogólne lub współpracę z psychologiem zajmującym się problemem dentofobii.
Każda wizyta w naszym Centrum jest płatna niezależnie od współpracy pacjenta (za zarezerwowany czas lekarza, asystentki, higienistki i gotowość gabinetu).

Gwarancja
Wypełnienie w zębach mlecznych objęte jest 6 miesięczną rękojmią. Wypełnienie w zębach stałych objęte jest roczną gwarancją. Warunkiem utrzymania rękojmi i gwarancji są badania kontrolne i higienizacja w wyznaczonych przez lekarza terminach.

Odpowiedzialność
Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za swoje dzieci w poczekalni i Sali zabaw. Zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo dziecka i odpowiednie zachowanie niezakłócające normalnej pracy gabinetu.

 

OPŁATY I PLAN LECZENIA

Wysokość opłat za poszczególne świadczenia określona jest w cenniku, którego pełna wersja dostępna jest w Klinice. Wykonanie planowanej u Pacjenta pracy protetycznej nastąpi po wpłaceniu zaliczki w wysokości 50% jej wartości, przed rozpoczęciem leczenia i opłaceniu pozostałej kwoty przed oddaniem pracy protetycznej. Plan leczenia przedstawiony na konsultacji oraz jego koszt jest orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na złożoność tego typu leczenia. O ewentualnych zmianach planu leczenia oraz kosztach, Pacjent zostanie niezwłocznie poinformowany. W przypadku niejasności, co do planu bądź kosztów leczenia, prosimy o kontakt z lekarzem prowadzącym za pośrednictwem Rejestracji. Akceptujemy następujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza / kredytowa, . Istnieje możliwość płatności przelewem (nr konta 16 1140 2004 0000 3302 8291 9246 ) jedynie w przypadku jeżeli przelew zostanie zaksięgowany na koncie bankowym Kliniki przed wizytą.

 

DOKUMENTACJA RTG I FOTOGRAFICZNA

Lekarz wykonuje rejestrację fotograficzną i rentgenowską każdego etapu leczenia. Zakres zdjęć to jama ustna i wargi pacjenta bez reszty twarzy. Pacjent wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i RTG, a także na wykorzystanie wykonanych w trakcie leczenia zdjęć do celów dydaktycznych, w publikacjach naukowych oraz na stronie internetowej www.nowadent.kartuzy.pl z zachowaniem tajemnicy nazwiska i imienia pacjenta. Klinika może także wykonać zdjęcia obejmujące twarz pacjenta, ale ich wykorzystanie do ww. celów wymaga odrębnej, pisemnej zgody pacjenta, którą pacjent podpisuje dobrowolnie.

 

POWIKŁANIA

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak: ból leczonego zęba lub tkanek otaczających; szczękościsk; pęknięcie, złamanie zęba; obrzęk, ropień, krwiak; krwawienie po zabiegu chirurgicznym; podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie; reakcja alergiczna na zastosowane leki; zaostrzenie współistniejących schorzeń.
Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi: dyskomfort i stres spowodowany bólem; konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży; problemy natury estetycznej; problemy z jedzeniem i mówieniem; nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe; nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne.
Większość z wymienionych powikłań szybko mija bez śladu. Nie należy jednak planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.